Záruka

Záruční podmínky

V balíku vždy najdete daňový doklad - fakturu.

Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na dokladu.

Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. 

Reklamace


V případě, že zákazník objevil vadu na zboží v průběhu záruční doby , která nebyla způsobena jeho jeho zaviněním, nebo nevhodným použitím, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.